Arhiva zilnică: 14 mai 2010

Consecinte socio-economice produse de emoţii în austeritate.

Încerc să creionez succint, ca un memento pentru nevoile fiecăruia dintre noi, urmările emoţiilor declanşate şi stimulate de austeritate. Pentru o mai bună urmărire, le voi expune, ca în postul de prezentare. Bucuria sau veselia sau hazul, s-ar zice că nu poate fi nocivă, mai ales în vremi de austeritate, când se poate afirma lejer: ” cu hazul, treci necazul ! ”. Da, dacă trecerea, nu ar fi decât momentul de nemâncare, neurmat de altul, asemenea. Când însă trebuie să fii atent la acţiunea pe care o desfăşori, întrucât nu se pot face concomitent şi haz şi treabă, devine necesară din partea fiecăruia, nevoia de a renunţa la bucurie, sau de a beneficia de ea, numai dupa terminarea acţiunii începute. Bucuria crează o stare de dependenţă, iar în timpul ei, când devine o preocupare permanentă are loc o stare de dispersare a atenţiei, cu urmări neplăcute asupra conţinutului lucrării în desfăşurare.

Expresia: ” Eşti distrat ! Fii mai atent ! ” evidenţiază tocmai dipersarea energiei spiritului, datorată excesului de aşa zisa  veselie/ haz/bucurie.

Doar două expresii, vizând: 1. Responsabilitatea în desfăşurarea atribuţiilor sau îndatoririlor personale  în cazul veniturilor şi cheltuielilor statului, ca persoană oficială sau particulară; 2. Creşterea randamentului muncii fiecăruia, la locul său de activitate  sunt elocvente asupra consecinţelor socio-economice ale emoţiei bucuriei în exces.

 Exemplificarea se poate extrapola şi nuanţa, asupra esenţei oricărei activităţi umane. Nici mânia, opusă de altfel, bucuriei, nu este de natură să ne avantajeze, în orice momente, nu numai în perioada austerităţii. Persoana mânioasă, devine bănuitoare, certăreaţă, impulsivă, o cauză de disconfort, la locul de muncă, implicit de scăderea atenţiei, respectiv a rezultatului efortului personal.

 Urmările fziologice, asupra energiei ficatului, se resimt în stare generală a organismului, percepută ca o senzaţie de oboseală, de sfârşeală. Este bine de ştiut, că medicina, consideră ficatul, a doua linie de apărare a sănătăţiii, ca principal organ de dezintoxicare; filtrul pe care îl traversează toate substanţele înainte de a se integra în circulaţia generală. Un ficat neobosit, înseamnă un flux sangvin pur, o sănătate perfectă. Anxietatea, stare bolnăvicioasă de nelinişte, de îngrijorare, lezează plămânii; oxigenarea insuficientă a organismului, atrage după sine, neplăcerea de  muncă, sursa  sărăciei; lipsă de  idei şi de iniţiative, fie şi pentru o viaţă echilibrată. Alternativa indiferentismului, îşi pune amprenta pe încercarea de a discerne consecinţa propriilor fapte, de unde necugetarea socio-morală, comportarea iresponsabilă în acordarea votului, unor neisprăviţi.

Fixaţia psihică obsesivă, îngrijorarea cronică, pe care o vor produce mâhnirea şi teama de a rămâne fără mijloace existenţiale, vor genera nu numai o suita de afectiuni stomacale şi cardiovasculare, ci şi o acutizare a violenţei. Recentele tulburări: proteste de stradă, precedate de agitaţie în familie, vociferări, contraziceri, discuţii la limita răbdării, sunt argumente elocvente.

Nevoile fundamentale ale omului, sunt: hrana, adăpostul, conştientizate în siguranţa zilei de mâine. Este evident, că anunţarea regimului de austeritate, care periclitează trebuinţele fundamentale ale omului, deja ajunse  la limita  existenţei, să declanşeze o  stare de panică, de natură să perturbe echilibrul fragil psihofiziologic şi să declanşeze serie de boli grave, care în condiţiile  şi aşa deficitare ale dotării spitalelor cu aparatură medicală şi medicamente,volens nolens, te duc cu gândul asupra unei decrepitudini politice, în situaţia, când Guvernul, fără informarea sărmanului Preşedinte, aloca într-o inconştienţă genocidară, resurse financiare, pentru investiţii inutile momentan, cum ar fi: lăcaşuri de sport, de cult, şi poate alte categorii neproductive, care pot intra  lejer, în expresia populară generalizatoare  de atenţionare asupra prostiei şi dispreţului”ţara chiere şi baba se chiaptănă”

 PS: Am apreciat grija creştinească a Patriarhiei Române, care pentru a-şi proteja bisericile în construcţie, recomandă pios, viitorilor muribunzi: Speranţă şi Rugăciune (multă, puţină, nu mai reţin!). Este de asemenea interesant, cum va creşte curba activităţii Serviciului de Salvare, în urma aplicării acestor recomandări pline de evlavie ! Foarte interesant, care va fi reacţia Preşedintelui, faţă de batjocura dezinformării, la care a fost supus !

24 comentarii

Din categoria De sănătate ..., Politică