Arhive pe etichete: chakra

DE CE râde mereu PREMIERUL?

În peregrinările mele de specialitate, treceam printr-o localitate, unde un omuleţ de-o şchioapă, întârziat în creştere, stătea la marginea drumului, şi făcea bezele entuziaste, trecătorilor.

Surprins de gest, i-am răspuns cu o jovialitate matinală, fapt care, după reacţia lui de entuziasm, m-a bucurat.

Îmi devenise atât de puternic obişnuinţă, încât i-am resimţit lipsa, când n-a mai apărut.

Şoferul, un rafinat cunoscător al pasagerilor  săi, mi-a răspuns la gând.

Nu mai este, a murit săracul. Era bolnav rău de tot. Din naştere.

Se bucura de viaţă, ca să-şi învingă tristeţea, în felul său, prin acele explozii de entuziasm.

Şi cred că răspunsurile date saluturilor lui, au însemnat foarte mult pentru el. Mi-am amintit acest episod, aseară, când Mircea Badea a întrebat pe neaşteptate:

”Oare de ce râde mereu, fără motiv, Ponta? Parcă i-a priit lista cu bezele a lui Baroso.

Am tresărit, amintindu-mi de omuleţul meu, de pe marginea şanţului.

M-am întrebat speriat: „nu cumva, această bună dispoziţie este premonitorie?”

Şi instinctiv, se bucură de Premieratul rămas?

Dar eu nu vreau aşa ceva!

Mi-am amintit de ameninţările obstructive ale lui FĂLCI, privind o eventuală moţiune de cenzură.

Nu-l cred în stare, dacă îşi flecăreşte intenţiile  în roza vânturilor.

Marile reuşite, sunt precedate de o discreţie absolută.

Un exemplu, care va deveni clasic: a;a zisul „PUCI”  PARLAMENTAR.

HAHAHA.., ce le-au mai tras-o!

Cu toată insistenţa de Woody, a Danei Grecu.

Dacă i-a derutat şi pe Comunitarii Europeni, mă înclin cuvios iscusinţei politice a USL.

Fără scrâşnet de fălci, fără concerte la lună, ci doar prin valorificarea discretă a înţelepciunii neaoşe, gen”ursul trece”, care a fost spray-ul paralizant, pulverizat răuvoitorilor. Dacă bine-mi amintesc, succesul amintit, a fost precedat, de aceeaşi seninătate enigmatică.

Ceva în genul:”îmi place, fiţi „închipuiţi” în continuare, până veţi simţi ţeapa-n  prima chakră!”

Cam aşa, îmi explic surâsul permanent al Premierului, care a stârnit curiozitatea lui Mircea Badea.

Sau, îl văd eu astfel, în ciuda vrăjmaşilor Democraţiei!?

Madi şi Onu

Scrie un comentariu

Din categoria Diverse ..., Râsu/Plânsu

FABULEZ !

În loc de motto: ”Gesta Hungarorum – un document care susţine ideea diferenţelor etnice dintre secui si unguri” –  G. Badea-Lătuceanu

Sursa foto: Wikipedia.org

Cum să nu fabulez, când Ţara geme de veleitari să apară cu majuscule, ca un fel de „fsio znaika” (adică un gen de „ştie tot”)  un soi de maladie întâlnită şi la ruşii pe care i-am cunoscut, ca lipoveni, în localităţile riverane albiei şi bălţilor Dunării, ca moldoveni rusificaţi, în Basarabia, sau ca ruşi veritabili în Moscova, Sankt Petersburg, Kiev, Taşkent şi pe unde  m-au mai purtat paşii meseriei.

Cum să nu fabulez, când îmi stă ca o scamă, perspectiva fostei Uniuni Sovietice, în varianta concepută de Putin, ca element programatic, pare-se argument pro domo, în viitoarea sa candidatură la Preşedinţia Rusiei.

 Proiect nicicum, lipsit de o grandoare gen Petru cel Mare, făuritor de flotă naţională !

 Adică…, o „Uniune euro-asiatică”.

 Şi, dacă el a fost capabil, să facă din controlul de stat asupra petrolului şi gazelor ruseşti,  o armă strategică, prin care-l respectă, şi-i ştiu frica americanii, mimând scuturi  de apărare strategică, uzând de „albeaţa” înţelegerii unora, sunt convins  că îşi va onora promisiunea electorală, care pare crezul vieţii sale politice. Cifrele privind  suprafaţa Rusiei,  17 075 400 km pătraţi, (cel mai mare stat din lume, întins din Europa de Est, prin partea de nord a Asiei, până la Oceanul Pacific), ca şi populaţia din 2006, de 142 893 540  locuitori, adică locul şapte în lume,vor fi mai elocvente asupra curajului glumeţosului Şef al României, de a se încontra cu judokanul euro-asiatic, PUTIN.

Simţi, pur  şi simplu, un soi de admiraţie invidioasă !

De aci…, de la Uniunea euro-asiatică, mă duce gândul la o corcitură pseudosecuio-ardelenească, colorată în verde şi portocaliu, după criteriul  electoral- câştigător al vajnicului preopinent al atotputernicului rusnac.

Apropo,  despre Secuime !

„Politicienii maghiari din  România vorbesc mereu, în mod surprinzător, numai de maghiari iar nu de secui ca locuitori ai Secuimii”.

M-am întrebat, de ce ?

Şi aflu, din surse, că: ”deşi astăzi secuii vorbesc ungureşte (de fapt o limbă maghiară cu evidente  particularităţi dialectale) ei nu aparţin etniei maghiare. Că  sunt de neam hunic, mai păstrând încă primitivitatea scitică, nu se îndoieşte nimeni. Mai mult, se deosebesc de unguri aproape în toate obiceiurile, legile şi felul lor de a trăi, afară de religie; şi nu se aseamănă nici chiar ca limbă, când vorbesc după chipul strămoşilor.”

Cu alte cuvinte, nu-i leopardul de pe gardul UDMR.

Cât priveşte mulţimea lor, de ordinul sutelor de persoane, duce în derizoriu, pretenţiile pastorului Tokeş, erijat în declanşator al revoluţiei din 1989. Şi aşa, ne aflăm duşmanii Patriei, cu suţinătorii lor oportunişti, din trupul acesteia.

Cum să nu fabulez, când mintea mă poartă la chakra lui Hitler, adică zvastica ? Ştiţi, nu…?,  baza simbolului nazismului hitlerist este roata energiei(aşa zisa chakra, în limba sanscrită), Hitler fiind un adept al metafizicii. Care totuşi, şi-a depăşit convingerile personale obsesive,  şi a lăsat civilizaţiei pe care a distrus-o, un HUTTE (Manualul Inginerului), de care orice inginer de prestigiu, se foloseşte. Sper să  nu ne  alegem şi noi, cu un manual  secuio-român, de care nu este nevoie !

Cum să nu fabulez, când feminismul meu este periculos zdruncinat de şocurile la care sunt supuse Elena, Ioana şi Roberta, chiar din partea  celor care-ar trebui să-l susţină: Dana, Gabriela şi Oana ?

PS: Ghilimelele indică provenienţa datelor respective, din surse documentare riguroase, cred eu, întrucât nu mă limitez la tv-uri şi alte surse precare.

                   Madi şi Onu

5 comentarii

Din categoria Diverse ..., Politică, SARCASM, Univers feminin